Share

Externa fasadpersienner

Externa fasadpersienner

Externa rullgardiner kallas ofta informellt inbrottsskyddsgardiner. Dock beror inbrottsskyddsegenskaperna på versionen av den använda pansarmodulen, de använda guiderna och ytterligare skydd mot lyftning. Även om de mest populära rullgardinerna ger begränsat skydd mot inbrott avskräcker de effektivt tjuvar. Forskning visar att den viktigaste faktorn för en tjuvs framgång är den snabba tiden som krävs för att övervinna hindret, och ett “naket” fönster utgör i princip inget hinder alls. Dessutom exponerar nödvändigheten att göra oväsen under ett inbrott tjuven för en snabb polisvarning. Dessutom kan en tjuv inte enkelt identifiera från utsidan vilken typ av rullgardiner han kommer att stöta på (de flesta externa pansar ser likadana ut), vilket fungerar som ett ytterligare psykologiskt hinder.

Share post: