Share

Facadpersienner

Facadpersienner

Fasadjalusier är en modern och elegant produkt monterad på byggnadens fasad.

Deras lätta och enkla konstruktion fungerar perfekt i moderna arkitektoniska strukturer kännetecknade av stora fönster.

Fasadjalusier skyddar byggnadens interiör från överdriven solljus och förbättrar fastighetens externa utseende. När de är monterade på stora fasader fungerar de som isolatorer och påverkar rätt temperaturfördelning inom rummen samt underlättar luftkonditioneringssystemets funktion utan att överbelasta det.

Share post: